Πε02272020

Last update10:37:50 PM

Greek English German Italian Russian
Back Βρίσκεστε εδώ: Home Τα νεα Τα νέα μας Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στην 7η ∆ηµόσια Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου Σκοπέλου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου (κτίριο Ξενία) στις 12 του µηνός Μαΐου 2014,

 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα  13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης 

 
ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 
 
Καθορισµός τρόπου χρήσης των χώρων που θα διατεθούν κατά την προεκλογική  περίοδο των εκλογών του Μαΐου 2014. 
 
 
 Η Πρόεδρος 
 
 
    Παναγιώτα Π. Αγγελέτου 
 
 
Skopelosonline
Η Επίσημη Ιστοσελίδα της Σκοπέλου